IMPLANTS C1

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

C1, Ø5, L=16mm - Wide platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

C1, Ø3.75, L=10mm - Standard platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

C1, Ø3.75, L=11.5mm - Standard platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

C1, Ø3.75, L=13mm - Standard platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

C1, Ø3.75, L=16mm - Standard platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

C1, Ø3.75, L=8mm - Standard platform

Kết nối hình côn  Vật liệu bằng hợp kim Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..