C1

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ball attachment anchor, H1, NP

Dùng cho Implant có kết  nối hình côn Vật liêu Titanium ..

Ball attachment anchor, H1, SP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Titanium ..

Ball attachment anchor, H1, SP CS-B2375

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Vật liệu Titanium ..

Ball attachment anchor, H1, WP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Vật liệu Titanium ..

Ball attachment anchor, H3, NP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Vật liệu Titanium ..

Ball attachment anchor, H3, SP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Vật liệu Titanium ..