C1

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ball attachment anchor, H3, WP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Titanium ..

Ball attachment anchor, H4, NP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Titanium ..

Ball attachment anchor, H4, SP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Titanium ..

Ball attachment anchor, H5, SP

Dùng cho Implant có kết nối hình côn Titanium ..

Bản sao Ball attachment

Vật liệu thép không rỉ,L15.1mm ..

Bản sao Implant, WP

Dùng cho Implant kết nối hình côn Vật liêu thép không rỉ, ..