EQUATOR HEXAGON

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Equator chiều cao nướu 1mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 1mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 1mm,WP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 2mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 2mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 3mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..