IMPLANTS M4

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

M4 Internal Hex Ø3.3 L=10mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

M4 Internal Hex Ø3.3 L=11mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

M4 Internal Hex Ø3.3 L=13mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

M4 Internal Hex Ø3.3 L=16mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

M4 Internal Hex Ø3.75 L=10mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

M4 Internal Hex Ø3.75 L=11mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..