M4

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Dụng cụ lấy dấu khay đóng (Standard flatform)

Dùng cho Implant có kết nối lục giá trong Titanium, H8mm ..

Equator chiều cao nướu 1mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 1mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 1mm,WP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 2mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 2mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..