M4

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Equator chiều cao nướu 3mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 3mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 3mm,WP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 4mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 4mm,SP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..

Equator chiều cao nướu 5mm,NP

Dùng cho Implant có kết nối lục giác trong ..