IMPLANTS SEVEN

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Implant Seven Ø3.3 mm L=11mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

Implant Seven Ø3.3 mm L=13mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

Implant Seven Ø3.3 mm L=16mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

Implant Seven Ø3.75 mm L=10mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

Implant Seven Ø3.75 mm L=11mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..

Implant Seven Ø3.75 mm L=13mm

Kết nối lục giác trong. Vật liệu Titanium-Ti 6Al 4V ELI ..