Công ty TNHH Phân phối Nha khoa Rạng Đông

Tin mới
Chỉ mất 2 giây Quý bác sĩ đã có thể đặt ngay vào trong răng, trám cùng lúc hai răng.
Khuôn ON – Shape, phát minh khuôn trám dành cho răng sâu mặt xa trong cùng
Hơn 100 bác sĩ đã giành thời gian quý báu của mình đến dự buổi hội thảo Trám răng thẩm mỹ với Style Italiano cùng 3M và 3D