Công ty TNHH Phân phối Nha khoa Rạng Đông

Tin mới
Lần đầu tiên “EFP MASTER CLINIC” được tổ chức tại Châu Á và cũng có lẽ là lần duy nhất.
"EFP MASTER CLINIC" là hội nghị cao cấp của Hiệp hội nha chu Châu Âu EFP, lần đầu tiên được tổ chức ngoài khu vực Châu Âu.
Khuyến mãi sản phẩm Composite 3M - Z350XT (100% ‘true” nano) & chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí với CheckMarc System