Abutment (Ø4mm, H3mm, C10mm) thẳng dùng cho Implant C1

Mã sản phẩm: CN-MAC30
Tình trạng: Còn hàng