Abutment (Ø4.8mm, H1mm, C9.6mm) thẳng dùng cho Implant C1

Mã sản phẩm: CS-MAC10
Tình trạng: Out Of Stock