V3, Ø5, L16, Standard platform

Mã sản phẩm: V3-16500
Tình trạng: Còn hàng