Zirconia pre-cemented premolar abutment set int.Hex WP H8.4mm

Mã sản phẩm: MK-WPC4
Tình trạng: Còn hàng