C1, Ø5, L=8mm - Wide platform

Mã sản phẩm: C1-08500
Tình trạng: Còn hàng