C1, Ø5, L=16mm - Wide platform

Mã sản phẩm: C1-16500
Tình trạng: Còn hàng