Năm Nay 3D Mang Gì Đến MIS DAY (HSDI 2018) ?

Viết bởi: admin Danh mục: ROOT Ngày viết: 2018-05-24 Lượt xem: 189 Bình luận: 0
Tiến sĩ Stavros Pelekanos, người được GS.Nitzan Bichacho đặc biệt gửi gắm đến Hội nghị HSDI 2018.

  • Một ngôi sao đang lên của Nha khoa Thế giới: Tiến sĩ Stavros Pelekanos, người được GS.Nitzan Bichacho đặc biệt gửi gắm đến Hội nghị HSDI 2018.
  • Những thông tin, kiến thức mới nhất về Implant nha khoa đương đại.
  • Đơn giản hoá việc phục hình Implant bắt vít.
  • Và còn các buổi Hands-on đã được chuẩn bị chu đáo nhất dành cho các bác sĩ tham dự.

Chúng tôi thật sự nóng lòng để được gặp Quý Bác sĩ tại MIS DAY "Cập nhật Implant nha khoa đương đại"
Diễn giả: S.Pelekanos Dr Med Dent, D.D.S. 
Thời gian: 14 - 15/07/2018
Địa điểm: Khách sạn Equatorial (242 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp HCM)

Thông tin chi tiết Hội nghị: http://bit.ly/Brochure-MISday-VN
Link đăng ký: https://bit.ly/Sign-in-Pelekanos


Bình luận đầu tiên