AlastiK Easy-To-Tie Ligatures

AlastiK Easy-To-Tie Ligatures

Mã hàng: 406-870

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: 10 dây/gói

Thông tin sản phẩm