Bộ mắc cài tự buộc SmarClip MBT

Bộ mắc cài tự buộc SmarClip MBT

Mã hàng: 004-121 & 004-124 & 004-125 & 004-104 & 004-143

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: 1 hộp (20 cái/bộ, 2 hàm, CHK 022)

Thông tin sản phẩm

Từ khóa