Composite 3M™ Filtek™ Z250

Composite 3M™ Filtek™ Z250

Mã hàng: 1370xx

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Ống 4g màu A1, 2, 3, 3.5, 4; B1,2,3; C2; UD

Thông tin sản phẩm

Từ khóa