Composite 3M™ Filtek™ Z250

Composite 3M™ Filtek™ Z250

Mã hàng: 6021xx

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Lọ 20 viên nhộng x 0.2g màu A1,2, 3, 3.5, 4; B1,2,3; C2; D3

Thông tin sản phẩm