Hệ thống máy nội nha SAF

Hệ thống máy nội nha SAF

Mã hàng: SAF-ESM-E29911

Nhà sản xuất: Redent Nova

Xuất xứ: Israel

Gói sản phẩm: Bộ

Thông tin sản phẩm