Kềm bẻ Loop & Step Bending Gummetal (sử dụng kỹ thuật GEAW)

Kềm bẻ Loop & Step Bending Gummetal (sử dụng kỹ thuật GEAW)

Mã hàng:

Nhà sản xuất: JM Ortho

Xuất xứ: Nhật

Gói sản phẩm:

Thông tin sản phẩm