Keo dán 3M™ Single Bond Universal

Keo dán 3M™ Single Bond Universal

Mã hàng: 41282

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Lọ 5ml

Thông tin sản phẩm