Máy điều trị nội nha X-Smart Plus

Máy điều trị nội nha X-Smart Plus

Mã hàng:

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Bộ

Thông tin sản phẩm