Máy định vị chóp Propex Pixi

Máy định vị chóp Propex Pixi

Mã hàng: A 1030

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Bộ

Thông tin sản phẩm