Trâm PathFile

Trâm PathFile

Mã hàng: A 0015

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Hộp