Trâm Pro-glider

Trâm Pro-glider

Mã hàng: A 0923 và A 0926

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Hộp