Trâm Protaper máy

Trâm Protaper máy

Mã hàng: A 0410 và A 0411

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Hộp

Thông tin sản phẩm