Trâm Protaper Next

Trâm Protaper Next

Mã hàng: A 0800 và A 0803

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Hộp