Trâm Protaper tay

Trâm Protaper tay

Mã hàng: A 0416 và A 0417

Nhà sản xuất: Dentsply Sirona

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Hộp