Trục lắp đĩa đánh bóng Sof-Lex™

Trục lắp đĩa đánh bóng Sof-Lex™

Mã hàng: 1983RA

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Bộ gồm 03 trục RA

Thông tin sản phẩm

Từ khóa