Vật liệu trám tạm Cavit™ W

Vật liệu trám tạm Cavit™ W

Mã hàng: 44130 & 44313

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Lọ 28g, 44130 (Trắng) & 44313 (Xám)

Thông tin sản phẩm