Xi măng gắn tạm RelyX™ Temp NE

Xi măng gắn tạm RelyX™ Temp NE

Mã hàng: 56660

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Bộ gồm 01 ống Base 36g; 01 ống Catalyst 16g và giấy trộn.

Thông tin sản phẩm