[Tuyển dụng] Giám Đốc Ngành Hàng Mirachlor

Số lượng:

– 1 người

Trách nhiệm:

– Chịu trách nhiệm về hoạt động Phòng Kinh doanh MiraChlor để đạt được mục tiêu doanh số của Công ty.

Mô tả công việc:

–   Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra.

–   Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

–   Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Giám Đốc.

–   Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng.

–   Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong linh vực kinh doanh

–   Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng hiện có của công ty, duy trì doanh thu

–   Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

–   Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

–   Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

–   Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Yêu cầu công việc

  1. Yêu cầu thể chất, tố chất:

– Độ tuổi: 28-35

– Sức khỏe: khỏe mạnh

– Thái độ: nhiệt tình

– Có tư duy logic và óc sáng tạo

  1. Thái độ:

– Nhiệt tình, chăm chỉ

– Làm việc có mục tiêu rõ ràng

  1. Yêu cầu chuyên môn, kiến thức, kỹ năng:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan (có kinh nghiệm về lĩnh vực y tế là một lợi thế).

– Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.

– Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm

– Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

– Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

– Kỹ năng lập kế hoạch công việc và quản lý nhóm

– Kỹ năng giao tiếp và xử lý các mối quan hệ

– Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt

  1. Yêu cầu kinh nghiệm:

– Trên 03 năm.

– Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số.