[Connect] Phục hình răng cửa giữa sau khi bị chấn thương gãy chân răng

Cùng tìm hiểu ca lâm sàng tuyệt vời sử dụng hệ thống abutment CONNECT, thực hiện bởi BS. Nuno Rocha Jorge đến từ Bồ Đào Nha.

BS. Jorge trình bày kết quả đáng kinh ngạc khi sử dụng implant C1 và sản phẩm CONNECT mới.

CONNECT

CONNECT

CONNECT

CONNECT  CONNECT

CONNECT

Thông tin chi tiết: MIS

Từ khóa