Đặc điểm

Bao gồm:
– Dụng cụ tháo ốc
– Dụng cụ sửa ren
– Dụng cụ kết nối vặn tay

Chỉ định

– Bộ dụng cụ giúp tháo ốc gãy và sửa lại ren bên trong lòng implant

Quy trình sử dụng: