Hiển thị tất cả 11 kết quả

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít chân

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít cổ tay

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít hàm dưới

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít mặt

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít sọ

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Hệ thống nẹp vít tay

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Lưới vá sọ 3D “cá nhân”

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Màng sinh học Biosorb

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Nẹp lưới tự tiêu Biosorb α

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Nẹp tái tạo “cá nhân”

Nẹp Vít Hàm Mặt - Sọ Não

Vít nén xương