Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

Dụng Cụ Implant

Bộ giữ abutment

Dụng Cụ Implant

Bộ kit phẫu thuật

Dụng Cụ Implant

Bộ Mguide

Dụng Cụ Implant

Bộ nâng kín nước

Dụng Cụ Implant

Bộ nâng xoang hở ACE

Dụng Cụ Implant

Bộ phục hình

Dụng Cụ Implant

Bộ PRF

Dụng Cụ Implant

Bộ scan trong miệng

Dụng Cụ Implant

Bộ SOS

Dụng Cụ Implant

Bộ thu hồi xương

Dụng Cụ Implant

Bộ tiểu phẫu Implant

Dụng Cụ Implant

Dao phẫu thuật

Dụng Cụ Implant

Dây truyền nước W&H

Dụng Cụ Implant

Đèn trám B-Cure Plus

4.200.000 

Dụng Cụ Implant

Gương 2 mặt

Dụng Cụ Implant

Hệ thống GBR

7.260.000 
15.290.000 

Dụng Cụ Implant

Máy đặt Implant W&H