Đặc điểm

– Bộ stopper theo từng chiều dài 6/8/10/11.5/13 (Dùng cho implant M4/Seven) và 8/10/11.5/13 (dùng cho C1/V3)
– Các nút chặn theo đường kính thông dụng: 2.8, 3, 3.2
– Tháo lắp nút chặn (stopper) dễ dàng, nhanh chóng
– Mã màu (code màu) để nhận diện nhanh chóng đường kính của các nút chặn