Đặc điểm

– Được làm bằng 100% polytetrafluotoethylene (PTFE).
– Chỉ sợi đơn với tính chất không dẫn khuẩn.
– Tính tương hợp sinh học và không chứa PFOA
– Đàn hồi, dễ thắt nút và không gây kích ứng.
– Đầu kim hình tam giác ngược giúp thao tác chính xác và không làm tổn thương vùng mô mềm xung quanh.

Chỉ định:

– Ghép xương.
– Phẫu thuật nha chu.
– Tái tạo mô có hướng dẫn.
– Thủ thuật tăng thể tích sống hàm.
– Phẫu thuật implant.
– Ghép mô mềm.

Ca lâm sàng: