Composite trám đa năng 3M™ Filtek™ Z350 XT

Danh mục:
Liên hệ

Với hệ thống màu sắc được tối ưu hóa nhằm tạo ra phục hồi thẩm mỹ ở cấp độ mới, Composite trám đa năng 3M™ Filtek™ Z350 XT giúp dễ dàng tương thích với màu sắc răng tự nhiên để có kết quả cuối cùng thẩm mỹ nhất.

Lợi ích:

  • Phục hồi trực tiếp cho răng trước và răng sau, bao gồm miếng trám mặt nhai.
  • Phục hồi gián tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer.
  • Tái tạo cùi và nẹp răng
  • Dễ dàng sử dụng, nhiều màu body cho phục hồi một màu đơn lẻ.
  • Lưu giữ bóng độc đáo hơn hạt độn micro với công nghệ nano độc đáo.
  • Độ bền tuyệt vời cho răng trước và răng sau.

Màu sắc:
7018 – A1B, A1D, A2B, A2D, A2E, A3.5B, A3B, A3D, A3E, A4B, A4D, B1B, B2B, B3B, CT, WB, XWB