Đặc điểm

– Sắc bén, làm bằng thép cacbon

Chỉ định

– Dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, implant và nha chu