Dây Thẳng Nitinol CL

502.000 

Liên hệ

Đặc điểm:

– Siêu đàn hồi (super elastic) và trở lại dạng ban đầu sau khi biến dạng .

Chỉ định:

– Dùng cho hàm răng chen chúc giai đoạn đầu .(0.112).