Hệ thống máy nội nha SAF

Danh mục:
Liên hệ

HÌNH THÁI SAF

Thích ứng với giải phẫu ống tủy

• SAF tự điều chỉnh với hình dáng giải phẫu tự nhiên của ống tủy.

• Tạo dạng ống tủy bởi thao tác dũa theo chiều dọc (5000 dao động/phút) kết hợp việc bơm rửa liên tục.

Chỉ mất 4 phút để tạo dạng, làm sạch và bơm rửa mỗi ống tủy

Xâm lấn tối thiểu – bảo tồn ngà răng khoẻ mạnh

• Cực kì mềm dẻo với cấu trúc mắt lưới chịu nén cao.

• Không áp đặt hình dáng lên ống tủy thay vào đó thích ứng với hình dáng giải phẫu ống tủy.

• Duy trì ống tủy theo hình dáng ban đầu, tránh tạo ra “vùng nguy cơ”.

• Lấy đi lượng mùn ngà tối thiểu trong khi vẫn bảo tồn được ngà khỏe mạnh

BƠM RỬA LIÊN TỤC

Giải pháp khử trùng hoàn hảo: NaOCl được luân chuyển liên tục

• SAF là dụng cụ nội nha đầu tiên kết hợp cơ – hóa học.

• 4ml/phút cho việc bơm rửa liên tục không gây áp lực và làm sạch mùn ngà trong quá trình sửa soạn của SAF.

• Dung dịch bơm rửa luân chuyển liên tục kèm chuyển động rung siêu âm trong khi sửa soạn giúp tối ưu hóa việc lấy tuỷ thậm chí ở phần khó tiếp cận như ngách, hốc tủy, ngăn chặn đùn mùn ngà hoặc đẩy mùn ngà quá chóp

CỰC KỲ AN TOÀN

Gãy trâm sẽ không còn là vấn đề

Gãy trâm trở thành một sự cố hiếm hoi và việc xử lý trâm gãy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết – nhờ vào cấu trúc rỗng mắt lưới của SAF và chuyển động rung siêu âm.
Một nghiên cứu lâm sàng cho vấn đề “gãy” SAF:
• Gãy trâm chỉ xảy ra 15/2517 ca (0.6%).
• 12/15 trường hợp dễ dàng lấy ra trong vòng 3 phút bằng file Hedström.
Cập nhật bởi Solomonov et al, J Conserv Dent 2015;18:200-4