Mắc cài mặt lưỡi 3M™ Unitek™ Hidden Brace được gắn ở mặt trong của răng (mặt lưỡi) giúp che dấu mắc cài. Không ai biết bạn đang đeo mắc cài chỉnh nha.

Hãy lựa chọn một trãi nghiệm mới, hoàn toàn khác biệt.

Đặc điểm:

– Giảm kích thước và độ dày so với mắc cài thông thường
– 100% được tùy biến với các thông số khác nhau theo từng bệnh nhân
– Một hệ thống thứ tự dây cung được thiết lập để di chuyển răng đến vị trí mong muốn
– Các khay dán gián tiếp để đảm bảm đặt mắc cài đúng vị trí