Đặc điểm:

– Được làm bằng da heo, sợi collagen đan chéo, cho tính tương thích sinh học và ít lây nhiễm
– Ngăn chặn biểu mô đi qua
– Cắt tỉa dễ dàng, dễ tạo hình, thích nghi với phần khuyết hổng xương và cung cấp thời gian bảo vệ kéo dài để tái tạo xương
– Thời gian tiêu: 4-6 tháng (đảm bảo thời gian lành thương cho xương)

Chỉ định:

– Tái tạo mô và xương có hướng dẫn
– Ghép sống hàm, tái tạo xương quanh implant, cửa sổ xoang, huyệt răng, khuyết hổng nha chu

Quy trình sử dụng: