Ưu điểm:

– Hướng dẫn việc lành thương của xương và những mô xung quanh.
– Ngăn chặn biểu mô đi qua.
– Sức bền cơ học cao, độ bền kéo cao.
– Cắt tỉa dễ dàng để cho phù hợp với vùng ghép xương.
– Có thể dùng cả hai mặt

Ứng dụng:

– Ghép sống hàm, tái tạo xương quanh implant, cửa sổ xoang, huyệt răng, khuyết hổng nha chu.

Thời gian tiêu: 4 – 6 tháng

Quy trình sử dụng: