Composite 3M™ Filtek™ Z250 XT

Composite 3M™ Filtek™ Z250 XT

Mã hàng: 1471xx

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Lọ 20 viên nhộng x 0.2g màu A1,2,3,3.5, B1, C2, OA3

Thông tin sản phẩm