Vảy hàn loại nặng và thường

Vảy hàn loại nặng và thường

Mã hàng: 700-102

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Từ khóa