Đặc điểm

– Không làm bằng cao su tự nhiên

– Mô-đun A-1 hoặc A-2

– 60 mô-đun mỗi thanh

– Vòng ngón tay cái trung tâm

– A-1 có đường kính ngoài .125 in. (3.2 mm)

– A-2 là 0,94 in. (2,4 mm) đường kính ngoài